เพิ่มเพื่อน

บทความ

โปรโมชั่น ออร่าบลู aurablue 

1.ทริปมูฯไหว้พระ กาญจนบุรี
3วัน 2คืน จำกัดเพียง 84 ท่านเท่านั้น!
= 600 ขวด
(ระยะเวลาสะสม 26 กพ.-31 พค.65)

2.Grand Korea เกาหลี = 7,000 ขวด
(ระยะเวลาสะสม 26 กพ.-31 สค.65)

3.Grand Dibai =15,000 ขวด(มุลค่า 75,000 บาท)
(สะสม 26 กพ.-31 สค.65)

4.Grand Switzerland= 30,000 ขวด (มูลค่า 150,000 บาท)
(สะสม 26 กพ.-31 สค.65)

5.สะสมทอง
1 กรัม สะสม 500 ขวด
1 บาท สะสม 6,000 ขวด
3 บาท สะสม 18,000 ขวด
5 บาท สะสม 30,000 ขวด
10 บาท สะสม 60,000 ขวด
20 บาท สะสม 120,000 ขวด

Engine by shopup.com